Naši sponzoři

Granty MHMP

  Rekondiční pobyty jsou spolufinancovány prostřednictvím grantů poskytovaných Magistrátem Hlavního města Prahy.    

Organizace:

Aliance žen s rakovinou prsu, Avon, s.r.o., Biomedica, CEPS, a.s., Hellada, s.r.o., Liga proti rakovině Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 8, Městská část Praha 14, Městská část Praha 18, Reklamní agentura A. R. Garamond, Jacobs Douwe Egberts CZ s.r.o., Skřivánek, s.r.o.

Jednotlivci:

Miluše Czeková, RNDr. Tomáš Holan, Hana Huspeková, Ing. Irena Junková, PhDr. Jana Nováková, Dana Pařízková, Sváťa Sojková, Ing. Marta Votavová, Zdenka Kupečková, Robert Miňovský, Petra Vaňková, Lenka Korytová, Helena Hotovcová, Blanka Zelenková