Naši sponzoři

Granty MHMP

 Rekondiční pobyty jsou spolufinancovány prostřednictvím grantů poskytovaných Magistrátem Hlavního města Prahy.    

Organizace:

Aliance žen s rakovinou prsu, Avon, s.r.o., Biomedica, CEPS, a.s., Hellada, s.r.o., Liga proti rakovině Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 8, Městská část Praha 14, Městská část Praha 18, Městská část Čakovice, Knihovna Chaberský dvůr, Edwin Ozimek, s.r.o., Reklamní agentura...

Jednotlivci:

 RNDr. Tomáš Holan, Hana Huspeková, PhDr. Jana Nováková, Ing. Marta Votavová, Robert Miňovský, Helena Hotovcová, Blanka Zelenková, Jiřina Neprašová, Zdenka Plainerová, Petr Štěpánek, Rudolf Krause, Věra Ježová