Granty MHMP

Granty MHMP
 Rekondiční pobyty jsou spolufinancovány prostřednictvím grantů poskytovaných Magistrátem Hlavního města Prahy.