Granty MHMP

Granty MHMP
  Rekondiční pobyty jsou spolufinancovány prostřednictvím grantů poskytovaných Magistrátem Hlavního města Prahy.