Články

Novoroční vycházka

15.01.2023 15:14
        S očekáváním a s přáním všeho dobrého jsme se sešly na Nový rok s kamarádkami Alenkami na zastávce tramvají Poliklinika Barrandov.         Jarka nám pověděla o nové bustě De Gaula u kostela a navrhla změnu tradiční trasy. Popojely jsme ještě dvě...

MUZEUM A HISTORICKÁ ŽAPOTRAMVAJ

03.05.2022 17:12
    V roce, kdy jsem slavil svá dvě životní jubilea: 50 let práce u Dopravního podniku hlavního města Prahy, mezi tramvajemi a kdy v červenci dovrším 70 let svého věku, pozval jsem své milé ŽAPky a několik svých přátel na prohlídku Muzea městské hromadné dopravy, na téměř dvouhodinovou...

Vycházka do Chaber

02.04.2022 11:09
Vycházka do Chaber 9.března jsme na pozvání AlenkyM navštívily výstavu „Jak se žilo v Chabrech“. O této obci jsou písemné zápisy již v 10.století. Výstava, kterou jsme viděly je za století minulého. O to více nám byla blízká, protože téměř všechny vystavené věci známe ještě...