Jednotlivci:

 RNDr. Tomáš Holan, Hana Huspeková, PhDr. Jana Nováková, Ing. Marta Votavová, Robert Miňovský, Helena Hotovcová, Blanka Zelenková, Jiřina Neprašová, Zdenka Plainerová, Petr Štěpánek, Rudolf Krause, Věra Ježová