Rekondiční pobyt - Třeboň

16.06.2024 20:48

Hodnocení ozdravného pobytu  v Třeboni od 2. 6. do 8. 6. 2024

Ozdravný pobyt proběhl v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, v lázeňském městě Třeboni, městě s památkovou rezervací, v nejkrásnějším ročním období za ideálního počasí.

Byly jsme ubytované v historickém centru města, v hotelu Zlatá hvězda. Kromě  běžných ubytovacích služeb nám nabídli i wellness. Pečujeme o své zdraví průběžně, vzhledem k našemu přestálému onemocnění s ohledem na kontraindikaci jsme některé nabídky využily. Stravování bylo formou polopenze, s bohatou nabídkou ovoce a zeleniny, při večeři výběr ze dvou jídel. K posílení a pro radost z pohybu jsme chodily cvičit do nedalekého zámeckého parku.

Vždy se v novém prostředí snažíme co nejvíce poznat, poučit se i pobavit. Zaujala nás stálá expozice v domě rybníkáře Štěpánka Netolického (1460 – 1539) s modelem jeho významného rybníkářského díla Zlatá stoka a svým zájmem a otázkami jsme potěšily místního zaměstnance. V galerii je výstava Sklo z Třeboně - od řemesla k umění, kde jsme si prohlédly hotové výrobky ze skla,  i proces jejich vzniku.

Oživlá Bílá paní – paní Perchta z Rožmberka nás provedla celým zrestaurovaným objektem Zámecké lékárny, svým vyprávěním nám připomínala kromě osudu Petra Voka z Rožmberka (1539 – 1611) i historii tohoto pohnutého období. Neméně zajímavá byla prohlídka městského empírového Divadla J. K. Tyla. Divadlo mělo v roce 1919 název Divadlo právovarečných měšťanů města Třeboně a podle vystavených plakátů se zde hrál pestrý repertoár.

Kromě společných vycházek jsme procházely po okolí v menších skupinách, např. ke Schwarzenberské hrobce nebo na varhanní koncert konaný při příležitosti Noci kostelů v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí. Na závěr úspěšného rekondičního pobytu jsme na malé lodi s hudebním doprovodem obepluly rybník Svět.

Zkratka Klub ŽAP často vzbuzuje zájem. Tentokrát využily naše edukátorky zájmu a fyzioterapeutům a některým pokojským připomněly důležitost samovyšetřování prsu a poučily je, jak je provádět.

Děkujeme Magistrátu hl. města Prahy a Městskému úřadu Praha 18 za poskytnuté dotace, bez kterých bychom ozdravný pobyt uspořádat nemohly.

Děkujeme Martě Votavové a Heleně Hotovcové  za vzornou přípravu a organizaci úspěšného rekondičního pobytu.

                                                                                                                                                           Miluše Dufková a Božena Korejčíková