Předvánoční setkání

05.01.2024 19:45

Dne 11. prosince jsme se sešli v Čakovickém zámečku, kde jsme uspořádali předvánoční setkání a zároveň oslavili 30 let našeho Klubu ŽAP.

Děvčata z výboru připravila tombolu, nachystala stoly a pohoštění. Nejen „výborky“ ale spousta dalších se podílelo na tom, aby bylo vše perfektní. Nikdo si nechtěl nechat setkání ujít a tak se během chvíle sál zaplnil nejen členy Klubu ŽAP ale i hosty, které jsme pozvali. Bohužel dopoledne zavolal p. Jansa, který nám setkání už po několik let zpestřoval hrou na klávesy, že onemocněl. Problém v neuvěřitelně krátké době vyřešila Marta Votavová, která zařídila ozvučení sálu, přinesla svoje klávesy a celé odpoledne zpříjemňovala hudbou.

Klobouk dolů!!!

Úvodní slovo měla naše předsedkyně Helena Hotovcová. Ve svém projevu zmínila 30 let naší činnosti, poděkovala členkám výboru za celoroční práci a na závěr si se všemi připila na zdraví v novém roce.

Odpoledním programem nás provázela pí. Malinová Hrou na trombon a flétnu nás potěšila 12tiletá dívenka Jana Zubinová. Tanečními vystoupeními oslnila všechny přítomné pí. Jana Mirjam Křížková. Dalším bodem programu byla oblíbená tombola, kde vyhrává každý los. O volnou zábavu se postaral p. Jiří Škvára, kterému se podařilo rozezpívat a roztančit celý sál.

Odpoledne se opravdu vydařilo a my děkujeme všem, kteří se podíleli na uspořádání setkání i všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny do tomboly.

Odnášeli jsme nádherný zážitek z příjemně stráveného odpoledne v krásném prostředí Čakovického zámku a už se těšíme na příští setkání.