Plaveme prsa 14.10.2012

06.11.2012 10:32

V neděli 14. října se v deseti českých a moravských městech konala tradiční akce Plaveme prsa, která se připojuje ke kampani evropské koalice Europa Donna. Její výzva zní: Dělej správná rozhodnutí!

Pod hlavičkou Aliance se v Praze na Olšance s několika pražskými pacientskými organizacemi aktivně zúčastnil i náš klub.

K úspěchu celé akce pomohly i naše Žapky. Na Šumavě pod vedením Dany Hybšové vyrobily drobné dárečky pro účastníky, a čtvrteční plavkyně nacvičily s Věrou Urbanovou pěknou ukázku cvičení v bazénu.

Děkujeme také Ireně Lněničkové, Daně Paříz­kové, Nele Jakubcové, Ireně Bílkové, Jiřině Neprašové, Věře Polcarové, Martě Křečkové a Janě Krejcarové za ochotu vystoupit v ukázce našeho cvičení v bazénu. Děvčata se učila i do­ma, neboť podmínky našeho bazénu jsou jiné, a cvičení bylo přizpůsobeno tamním podmínkám.

Od ředitelky Aliance paní Evy Knapp jsme dostaly mejlíka s poděkováním za iniciativu, kterou jsme vynaložily k úspěchu akce, záro­veň jako poděkování dostaneme od Aliance příspěvek 2 000,– Kč pro ŽAP.

Kromě plavání byl i bohatý kulturní program. Krasoplavci ukázali mužná těla v apartních plavkách při úchvatném představení na hudbu Bedřicha Smetany. Štafetu zahájil dlouho nepřekonaný rekordman na 1500 m Milan Mach. Naše ženy sklidily také velký úspěch. Zaujaly nás aquabelky sólem i ko­lektivní skladbou na moderní hudbu. Celým dnem provázel pan Petr Rajchert, promluvily paní Eva Knapp, Věra Urbanová a další. Cvičitelka aerobiku se studentkami předvedly správné plavání a opravovaly na požádání chyby v plaveckém stylu.

Dík patří všem Žapkám, které se zúčastnily této pěkné akce, ať už ve vodě, nebo na suchu při rozdávání informačních a edukačních brožurek a při edukaci samovyšetřování.