Krásná podzimní Šumava 2012

06.11.2012 10:27

Podzimní rekondiční pobyt Klubu ŽAP začal so­botním příjezdem na hotel Engadin v Železné Rudě. 

Celý pobyt byl zaměřen na ozdravný režim. Každý den začínal venku rozcvičkou. Po snídani následovalo cvičení, zaměřené speciálně na ženy po ablaci prsu. Po cvičení následovala všemi oblíbená krátká relaxace. Po odpoledním klidu se vyráželo na výšlapy do okolí, přizpůsobené fyzické kondici jednotlivých osob. V rámci rekondice byl uskutečněn jeden celodenní poznávací zájezd po Šumavě. Navštívily jsme hrad Velhartice, Čeňkovu pilu, Kvildu a Slatě, Modravu a Hradlový most. Podívaly jsme se do Sušice a do města Kašperské Hory. Jedno odpoledne bylo vyhrazeno návštěvě bazénu v Aquaparku ve Zwiesselu.

Večery byly „nabité“. Nejen že jsme procvičovaly paměť a svoje vědomosti, ale při rušných debatách jsme se dozvídaly mnoho nového z léčby a zdravotních pomůcek.

Pobyt byl ukončen společenským večerem, kde byly rozdány diplomy a ceny
ze sportovní Žabčí olympiády a zhod­nocen pobyt. Při veselém povídání a smíchu několik hodin společného posezení uteklo, a všechny jsme se rozešly „balit“.

Díky dotaci jsme prožily krásný týden v klínu nádherné, barevné podzimní Šumavy.