Instruktáže samovyšetření prsu

19.04.2022 10:43

PREVENCE RAKOVINY PRSU, INSTRUKTÁŽE SAMOVYŠETŘOVÁNÍ, jsou jedním ze stěžejních bodů činnosti Klubu ŽAP.
Naše odborně vyškolené členky je ZDARMA provádí ve školách i pro dospělou populaci.

Informace na tel. 724 907 078, e-mail: japetrova@seznam.cz

Žádostí o edukace samovyšetřování prsu pro veřejnost a školy stále přibývá. Edukátorky z Klubu ŽAP jsou v této činnosti velmi úspěšné a žádané. Proto je nutné  zvýšit počet edukátorek.