Edukace v roce 2023

11.01.2024 17:26

     V roce 2023 edukátorky Klubu ŽAP Praha měly 22 přednášek a instruktáží k Prevenci rakoviny prsu. Současně poskytovaly i informace k prevenci rakoviny varlat a prostaty.

     Celkově proškolily 716 osob z toho 168 studentů. K instruktáži samovyšetření byly použity modely prsů a varlat se zabudovanými nádory.

Odborným garantem je MUDr. Miroslava Skovajsová.

     Dlouhodobě ŽAP spolupracuje s Ligou proti rakovině Praha, Aliancí žen s rakovinou prsu. Nově jsme zahájily spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Ve čtyřech firmách v Praze a Středních Čechách jsme v rámci Dne zdraví proškolily zaměstnance.