2012

18.03.2013 15:16

Září

17.–19.9. pořádala Liga proti rakovině na Andělu akci Každý svého zdraví strůjcem. O nácvik samovyšetřování a materiály, které k této problematice vydáváme, byl velký zájem. Během náročných tří dnů se střídaly naše edukátorky: Dana Hybšová, Eva Slezáčková, Marta Křečková, Jana Krejcarová, Lenka Kardová, Jarka Petrová, Danuše Pařízková, Jana Bednaříková, Marie Špatzová, Věra Polcarová a Eva Zelenková.

19.9. se konal Den zdraví na poliklinice Černý Most a 26. září ve Střešovické nemocnici. Klub ŽAP zastupovaly Dana Hybšová, Blanka Zelenková, Jarka Petrová, Eva Zelenková, Anna Burdová.  

25.9. měla na členské schůzce velmi zajímavou přednášku o prevenci zubních kazů paní doktorka Muzikantová-Vesecká z Carum Praha. Propagovala pravidelnou péči o zuby, rentgen, užívání mezizubních kartáčků jednou až dvakrát za dva dny, a velmi měkké kartáčky na zuby. Je nutné se nejprve nechat poučit dentální hygienistkou.    

26.9. seminář Vyhoření psycholožky doktorky Hýžové, který se konal 26. září, byl velmi zajímavý. Z našeho klubu jej vyposlechly Milu Dufková, Marta Křečková, Jana Krejcarová, Marie Špatzová a Jiřina Dolejšová.  

 

Říjen

14.10. plaveme prsa

15.10. jsme dostaly pozvání na vernisáž výstavy Hedviko, můžeme k vám přijít? Výstavu o činnosti klubů Mamma Help na Novoměstské radnici za nás navštívila Lenka Kardová.

16.10. V Lékařském domě se konal Sněm kolektivních členů LPR, kterého jsme se tradičně zúčastnily.

20.10. Výšlap na Říp.

 

Listopad

1. listopadu: jsme pozvané do Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, kde budeme mít edukační přednášku s nácvikem samovyšetřování prsu pro redaktorky a zaměstnankyně rozhlasu – edu­kátorky J. Petrová, D. Hybšová a M. Křečková.

6. listopadu ve 14:30h: koncert v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Praze 2, Korunní 60. Hrají: Joan DeVee Dixon (USA) – varhany, klavír, Alice Fiedlerová (ČR) – klavír. Program: Gilbert Martin: Slavnostní melodie pro trubku; Emma Lou Diemer: Nedělní svita pro varhany a klavír; Antonín Tučapský: Toccatae Canzone  pro  varhany a klavír;  Spirituály pro  klavír a varhany Lord of the Dance, aranžmá Joel Raney; Shall We Gather at the River, aranžmá Joel Raney; When the Saints Go Marching In, aranžmá Joan DeVee Dixon; Vítězslav Novák: České tance pro čtyřruční klavír, op. 15; Antonín Dvořák: Slovanské tance pro čtyřruční klavír, op. 46. Vstupné dobrovolné. Více informací o akcích Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka o. p. s., na www.interdvoraksoc.cz

8. listopadu od 19 hodin: pozvánka od paní ředitelky Knapp na Benefiční módní přehlídku na podporu výzkumu rakoviny a nových protinádorových léčiv pro nadaci Rakovina věc veřejná v divadle Hybernia. Budou předvedeny nejnovější modely z dílny ateliéru Moravec. Vstupenky lze zakoupit prostřed­nictvím Ticketportal na www.ticketportal.cz.

9.–10. listopadu: Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu a společenský večer k 10. výročí založení Aliance v Emauzích. Za nás půjdou Marta Křečková a Jana Krejcarová.

13. listopadu: Edukace a přednáška o samo­vyšetřování prsů na Jarově – přednášející Jarka Petrová a Jana Krejcarová.

20. listopadu: slavnostní Kavárnička v Chabrech. Svá výročí tu oslaví Miloslava Rážová, Jana Trojáková, Vlasta Zavázalová, Zdeňka Plainerová a Blanka Zelenková.

24. listopadu: Výšlap do Mníšku. Odjezd autobusu č. 321 směr Mníšek pod Brdy ze stanice Smíchovské nádraží je v 9 hodin. Je třeba přijít s předstihem, protože autobusy v tomto směru bývají dost plné. Společně pojedeme až na konečnou zastávku Stříbrná Lhota, projdeme se pohodlnou lesní cestou (asi 5 km) na poutní místo Skalka s krásným výhledem na obec Mníšek pod Brdy. Po sestupu do obce mohou zájemci navštívit expozice v zrekonstruovaném zámku, zajít na oběd či do cukrárny a jednou ze dvou autobusových linek, které jedou z náměstí každou půlhodinu, se vrátit zpět do Prahy. Připomínáme, že každý, komu už bylo 70 let a má OPENCARD s aplikací 70+, má cestu autobusem v okolí Prahy ve všech pěti pásmech zdarma. Nahrání této aplikace stojí 30 korun.

 

Prosinec

29.11. - 1.12. - Předvánoční prodej Tesco – 10–17 hodin

10.12. - Vánoční jarmark – Bílý dům v Libni – 10–16 hodin

10.12. od 15:30h - předvánoční setkání s bohatým kulturním programem, tombolou a občerstvením ve vinárně Rača v hotelu Crowne Plaza, Praha 6, Koulova ulice.

14. - 16.12. - Předvánoční prodej na Staroměstském náměstí – 10–18 hodin

19.12. v 15.30h se bude ve velkém sále Pražského Hlaholu na Masarykově nábřeží 16 konat vánoční koncert Pěveckého sboru seniorek Života 90.