MUZEUM A HISTORICKÁ ŽAPOTRAMVAJ

03.05.2022 17:12

 

 

V roce, kdy jsem slavil svá dvě životní jubilea: 50 let práce u Dopravního podniku hlavního města Prahy, mezi tramvajemi a kdy v červenci dovrším 70 let svého věku, pozval jsem své milé ŽAPky a několik svých přátel na prohlídku Muzea městské hromadné dopravy, na téměř dvouhodinovou projížďku historickým motorovým vozem evidenční číslo 349 z roku 1914.

K mému milému překvapení došlo, když jsem s měsíčním předstihem osobně žádal své dva přímé nadřízené, kteří mi z celkové ceny 8 500,- Kč dali maximální slevu, tak že jsem ŽAPkám nakonec zrušil i požadovanou cenu jízdného ve výši 50,- Kč. Tato částka se však nakonec přece jen předem vybrala na schůzce od všech, kteří přislíbily účast na zmíněné akci, která přispěla do společné pokladničky klubu ŽAP. Sám jsem byl mile překvapen, že zájem o akci se přihlásilo více jak dvacet ŽAPek, tak že kapacita 24 sedících osob v motorovém voze byla zcela zaplněna. Pak se mi podařilo sehnat jednoho z nejlepších řidičů, Jaroslava „Lištičku“ Černého (ten vždy vozí na bočních sklech svého stanoviště dvě zrzavé lištičky, jako talismany. Bez nich by neujel ani metr), který byl ochoten i v den oslavy svého svátku, navíc ze svého volna nás povozit po Praze. Navíc sám sehnal svého kamaráda, který během akce vytvořil více jak 250 fotografií.

Aby celá akce byla ještě zajímavější, vyškemral jsem zcela mimořádné vstup a otevření Muzea městské hromadné dopravy i s půvabnou průvodkyní Karolínkou Hubkovou, která nám všem snížila o dvě třetiny vstupné (z 60 na 20,- Kč) a navíc nás ochotně sama provedla mezi vzácnými exponáty. Její výklad pak ještě po prohlídce doplnil řidič Jaroušek, který se ještě před jízdou široce rozpovídal o historii motorového vozu, se kterým jsme celou trasu absolvovali. Trasu i s jízdním řádem jsem vytvořil se souhlasem vedení. Po dohodě s řidičem jsme trasu ještě o půl hodiny protáhli, tak že jsme jeli téměř po celé vnitřní Praze, nejzajímavějšími místy a vyhnuli se výlukám:

Vozovna Střešovice, Hradčanská, Strossmayerovo náměstí, Výstaviště, Planetárium, Nádraží Holešovice, Libeňský most, Palmovka, Invalidovna, Florenc, Masarykovo nádraží, Václavské náměstí, Lazarská, Karlovo náměstí, Moráň, Albertov, Výtoň, Palackého a Jiráskovo náměstí, Myslíkova, Národní třída, Národní divadlo, Újezd, Malostranské náměstí, Malostranská, Pražský hrad, Brusnice, Pohořelec, Malovanka, Královka, Myslbekova, Brusnice a Vozovna Střešovice.

Myslím, že se všem tato má akce líbila, nakonec se sešlo více osob, než jsem původně očekával, kdy vůz doslova praskal ve švech, neboť kromě sedících ještě deset osob stálo na obou plošinách. Ačkoliv chyběla Marta V., Jaruška i Hela, které by se také rády této akce zúčastnily, jmenovitě jsem poznal z řad členek klubu ŽAP pouze): Danušku, Martičku K., Elvírku, Marušku, Petra, Marcelku, Milušku a celou řadu dalších, které bohužel znám jen podle vidění. Z řad svých přátel jsem pozval Pavla, bratry Honzu, Pepu, Michala, svého bratrance Václava, manžele Kecovi, Andrejku. Nakonec k nám ještě cestou u Jindřišské věže přistoupil Petr S, tak že se nás ten den vezlo asi pětatřicet. Naštěstí nám ten den vyšlo i počasí, tak vše se myslím vcelku vydařilo a všichni byli spokojeni.

 

/ŽAPák Ruda v Praze dne 28. dubna 2022/